X-LOFT - Nové lofty Libeň. Nízkoenergetické byty v centru Prahy.

Nízkoenergetické a ekonomické byty

SBToolCZ

Stříbrný certifikát SBToolCZ

Nízkoenergetický projekt X-LOFT získal jako první rezidenční projekt v České republice stříbrný certifikát v hodnocení úrovně kvality budov, který uděluje Technický a zkušební ústav stavební Praha ve spolupráci s ČVUT. Použitá metodika SBToolCZ posuzuje budovu z hlediska udržitelného rozvoje (projekt se hodnotí z hlediska dopadu na životní prostředí, sociálních dopadů, kvality, provedení, provozních nákladů apod.).

Ekologické bydlení se snoubí s ekonomickým - byty projektu X-LOFT šetří náklady svých obyvatel i přírodu. Zapojte se do moderního životního stylu, který je šetrný, zdravý, a moderní.

  • Zateplení domu - zvláštní pozornost byla v projektu X-LOFT věnována zateplení fasády. V projektu je použita nadstandardní izolace, která zaručuje minimální tepelné ztráty.
  • Izolační trojskla - k minimalizaci tepelných ztrát zásadně přispívá také zasklení oken izolačními trojskly, která dále výborně izolují hluk a zlepšují tepelnou pohodu v bytě.
  • Solární kolektory - šetří finanční prostředky obyvatel a snižují spotřebu plynu. V letním období mohou solární panely pokrývat až 100% potřebu teplé užitkové vody, v zimě je dohřátí zajištěno plynovým kotlem.
  • Rekuperace tepla (Pasivní byty) - rekuperace tepla snižuje energetické ztráty, které vznikají při klasickém větrání. Výsledkem je nejen významná úspora nákladů za vytápění, ale také zajištění výrazně čistšího vzduchu v bytě díky jeho dostatečné výměně a filtrování.
  • Tříděný odpad - v budově se počítá s prostorem pro tříděny odpad, který se dále recykluje, čím se šetří přírodní zdroje.
  • Retence dešťové vody - snížení spotřeby pitné vody na zalévání zeleně je v projektu X-LOFT řešeno retencí dešťové vody v podzemním zásobníku.

Nízké provozní náklady

Projekt X-LOFT jsme navrhovali s důrazem na design, ekologii a ekonomiku provozu bytu. Zaměřili jsme se nejen na možnost účelně využít prostor, ale hlavně na opatření, která šetří provozní náklady bytu, jež bývají významnou položkou v rozpočtu.

Jaké budou odhadované provozní náklady bytu v projektu X-LOFT?
Odhadovaná cena provozních nákladů v normálním režimu pro typický loft 2+kk je 1550 Kč/měsíc. Tato částka zahrnuje vytápění, teplou a studenou vodu,osvětlení a úklid společných prostor, domovní odpad,pojistku,provozní fond, výtah a správu domu.

Porovnání